Om oss

 

StyreAkademiet Østfold er en ideell, lokal forening som

arbeider for godt styrearbeid.

 

Våre tilbud

 

StyreAkademiet Østfold tilbyr: 

 

  • styreevaluering

  • søk etter styremedlemmer

  • medlemskap i styre-pool

  • bistand ifm utvelgelse

  • sammensetting av styre

Arrangementer

 

StyreAkademiet Østfold arrangerer 3 - 4 samlinger

hvert halvår.

I tillegg søker vi til enhver tid å samarbeide med nærings-

foreninger og interessegrupper

om arrangementer med fokus

på godt styrearbeid.