Arrangementer og aktiviteter 

Styret gleder seg til å presentere nyheter om kort tid - våren 2021! Ta kontakt med Carine Helgesen, dersom du allerede nå har spørsmål.
 

Arrangementer som har blitt utsatt grunnet korona

MERK: Innkalling til Årsmøtet/ Generalforsamling  kommer ila kort tid.
 

24. november         Konkurransekraft og vekst del 2.

13. november         Konkurransekraft og vekst del 1. Informasjon blir sendt til medlemmer. 

4. november           Eierskap og styrearbeid - et arrangement sammen  med Fredrikstad Næringsforening.

 

10. september        Styrerelatert tema og bilprøving. Sponsor Bilbutikk 1 og Svea Finans. 

Q3 -                        Arrangement i samarbeid med Sarpsborg Næringsforening.

13. mars                 Styrekurs med Vidar Andersen. Nytt kurs blir satt opp.
 

Sist gjennomførte samlinger

10. desember        Webinar med tema "styrets arbeid i krisetider" v/adv. Andreas Bjørnebye og parter i EY, Vidar
                              Såheim, og presentasjon av styreundersøkelsen 2020.

 

8. juli                      Digitalt årsmøte

8. januar                 Arrangement i samarbeid med FNF - "Styrets rolle". 

11. desember         Presentasjon av "Styreundersøkelsen 2019"

16. oktober             Styrefrokost med tema "Ansettelse av daglig leder - styrets viktigste oppgave"