Styreevaluering med kandidatsøk i styrepoolen

Styreevaluering med kandidatsøk i styrepoolen starter med at daglig leder eller et styremedlem i SAØ blir med på et styremøte i den aktuelle virksomheten. Basert på en enkel analyse, samtale med eier, og opplevelsen fra møtet, vil SAØ danne seg et bilde av virksomhetens behov. Deretter vil man introdusere inntil 5 CV-er fra styrepoolen. Denne tjenesten koster kr. 4.500 + moms, samt medlemsavgift for den aktuelle bedriften (se priser for medlemskap under).

Kandidatsøk i styrepoolen

Ved forspørsel kan SAØ tilby inntil 5 kandidater fra styrepoolen. Denne tjenesten koster kr. 2.500 + moms, samt medlemsavgift for den aktuelle bedriften (se priser for medlemskap under). 

Styre-poolen

SAØ søker til enhver tid gode kandidater til styrepoolen. Styrepoolen skal ha god spredning i alder, kjønn, kompetanse og erfaring. Poolen består i dag av ca. 50 gode CV-er, men SAØ sin målsetning er å øke til 100 kandidater i løpet av 2018. Alle som ligger i databasen er søkbare for bedrifter og organisasjoner med behov for å utvide sitt styre, eller for å erstatte eksisterende styremedlemmer. Styreoppdrag honoreres iht. avtale med bedriften. Alle CV-er blir kvalitetssikret før de legges ut. Det koster kr. 650 + moms pr. år å være registrert i styrepoolen, og man er da automatisk personlig medlem i SAØ. 

Priser for medlemskap pr år

  • Privatmedlem           kr. 650 + moms

  • 1 - 10 ansatte           kr. 1.250 + moms

  • 11 - 100 ansatte       kr. 2.500 + moms

  • Over 100 ansatte     kr. 4.300 + moms