StyreAkademiet - framtidens styrearena

Pandemien har hatt stor påvirkning på oss alle, som privat personer, men i aller høyeste grad når man tenker på næringslivet. Godt styrearbeid har derfor aldri vært viktige enn i dag.
Vi i foreningen kommer til å legge fram planer nettopp denne våren - for hvordan vi kan bistå på en enda bedre måter for å bidra for deg og ditt styrearbeid og sammen øke styrekompetansen i Østfold. 

 
Visjon

Utvikling og vekst gjennom aktivt styrearbeid.

 

Formål

StyreAkademiet Østfold skal fremme verdiskapende styrearbeid i Østfold gjennom å;

 

  • øke bevisstheten om verdien av å ha et kompetent og aktivt styre

  • være et forum og en møteplass for utvikling av styrekompetanse, nettverksbygging, styrerekruttering og erfaringsutveksling.

Verdier
  • Engasjerende

  • Nytenkende

  • Profesjonell

 

Målgruppe

Nåværende og potensielle styremedlemmer i SMB, familieeide- og offentlig eide virksomheter.

StyreAkademiet Østfold fra 2003 og fram til i dag

SØ ble stiftet 10. juni 2003 hos PWC i Fredrikstad, med inspirasjon fra lignende foreninger i Sverige. Stifterne representerte både private og offentlige virksomheter og hadde ambisjoner om at SØ skulle være en pådriver og koordinator for profesjonelt styrearbeid i Østfold.

 

Styreutvikling Østfold ble derfor etablert som et forum for utvikling og vedlikehold av styrekompetanse, nettverksbygging og erfaringsutveksling i styrearbeid. Foreningen feiret sitt 10-års jubileum høsten 2014 på Jeløy Radio i Moss, med flere av stifterne tilstede sammen med tidligere daglige ledere, styremedlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer til stede.