StyreAkademiet - framtidens styrearena
StyreAkademiet Østfold (SAØ), er blitt en del av StyreAkademiet Landsforeningen (SAL). Dette gir oss nye muligheter. Vi har full frihet til å styre oss selv lokalt i Østfold, samtidig som vi inngår i en landsdekkende, ideell foreningen for fremme av godt styrearbeid. Med ett er vårt nettverk og våre muligheter blitt større, og vi kan fly høyere på styre-arenaen - samtidig som vi beholder vår identitet, lokale forankring og vårt lokale nettverk. 

 

Visjon

Utvikling og vekst gjennom aktivt styrearbeid.

 

Formål

StyreAkademiet Østfold skal fremme verdiskapende styrearbeid i Østfold gjennom å;

 

  • øke bevisstheten om verdien av å ha et kompetent og aktivt styre

  • være et forum og en møteplass for utvikling av styrekompetanse, nettverksbygging, styrerekruttering og erfaringsutveksling.

 

Verdier

  • Engasjerende

  • Nytenkende

  • Profesjonell

 

Målgruppe

Nåværende og potensielle styremedlemmer i SMB, familieeide- og offentlig eide virksomheter.

StyreAkademiet Østfold fra 2003 og fram til i dag

Forløperen for dagens  SAØ er Styreutvikling Østfold (SØ).  SØ ble stiftet 10. juni 2003 hos PWC i Fredrikstad, med inspirasjon fra lignende foreninger i Sverige. Stifterne representerte både private og offentlige virksomheter og hadde ambisjoner om at SØ skulle være en pådriver og koordinator for profesjonelt styrearbeid i Østfold.

 

Styreutvikling Østfold ble derfor etablert som et forum for utvikling og vedlikehold av styrekompetanse, nettverksbygging og erfaringsutveksling i styrearbeid. Foreningen feiret sitt 10-års jubileum høsten 2014 på Jeløy Radio i Moss, med fler av stifterne sammen med tidligere daglige ledere, styremedlemmer, samarbeidspartnere og sponsorer til stede. Vinteren 2016 ble  SØ innlemmet i StyreAkademiet, og fikk navnet StyreAkademiet i Østfold (SAØ).