Styreakademiets styre
       Vidar Såheim,                      Carine Helgesen                      Charlotte Løken                     Hege Bondgaard
          styreleder                           styremedlem                           styremedlem                         styremedlem
     
 Lars Gunnar Flesberg                     Arild Torp                            Even Jørgensen                        Bjørn Nyhus
      styremedlem                         styremedlem                             styremedlem                         styremedlem
                            
                                                                                                                                  
Daglig ledelse
 
Per-Steinar Krogstad er daglig leder av foreningen. Han er siviløkonom fra BI,
Master of Business Administration fra Robert Kennedy College i Sveits, og
finansanalytiker fra Corporate Finance Intsitute, USA. Krogstad har jobbet
som rådgiver og konsulent på SMB-markedet i 30 år, og driver sitt konsulentfirma
www.bizraise.no ut fra Tollboden - house of law and business i Fredrikstad www.tollboden.no.