Skjermbilde 2019-05-06 kl. 08.10.36.png
Kirsti Berg.png
 StyreAkademiets styre
  
               Vidar Såheim                  Carine Helgesen                    Kirsti Berg                      Hege Bondgard
                 styreleder                              leder                            styremedlem                      styremedlem
                917 97 633                       481 50 818                         979 50 766                         930 35 507
                   e-post                              e-post                                 e-post                               e-post
                 
     
                                     Arild Torp                       Even Jørgensen             Cate Munch Ditlefsen
                                   styremedlem                      styremedlem                     styremedlem
                                    917 77 616                         991 65 377                       995 21 201
                                       e-post                                e-post                               e-post
                            
                                                                                                                                  
.