Styreakademiets styre
       Vidar Såheim,                      Carine Helgesen                      Charlotte Løken                     Hege Bondgaard
          styreleder                           styremedlem                           styremedlem                         styremedlem
     
 Lars Gunnar Flesberg                     Arild Torp                            Even Jørgensen                        Bjørn Nyhus
      styremedlem                         styremedlem                             styremedlem                         styremedlem
                            
                                                                                                                                  
Daglig ledelse
 
Per-Steinar Krogstad er daglig leder av foreningen. Han er siviløkonom fra BI og
Master of Business Administration fra Robert Kennedy College i Sveits. I tillegg
har han studier i sosiologi ved UIO og salgstrening fra Pepsi Cola Sales Academy
i Dallas, USA. Krogstad har jobbet som rådgiver og konsulent på SMB-markedet i
30 år, og driver sitt konsulentfirma www.bizraise.no ut fra Tollboden
- house of law and business i Fredrikstad www.tollboden.no.