Styreakademiets styre
       Vidar Såheim,                      Carine Helgesen                          Kirsti Berg                        Hege Bondgaard
          styreleder                           styremedlem                           styremedlem                         styremedlem
     
 Lars Gunnar Flesberg                     Arild Torp                            Even Jørgensen                  Cate Munch Ditlefsen
      styremedlem                         styremedlem                             styremedlem                         styremedlem
                            
                                                                                                                                  
Daglig ledelse
 
Per-Steinar Krogstad er daglig leder av foreningen. Han er siviløkonom,
Master of Business Administration, og finansanalytiker. Krogstad har jobbet
som rådgiver og konsulent på SMB-markedet i 30 år, og driver sitt konsulentfirma
www.bizraise.no ut fra Tollboden - house of law and business i Fredrikstad www.tollboden.no.
Kirsti Berg.png